Styret - Blaker Samfunnshus 2016-17Leder: Sigmund Stenby

Nestleder: Ingar Andersen

Kasserer: Olaf Husebygard

Sekretær: Dag Nord

Styremedlem: Johny Delerud

Styremedlem: Wenche Strortrøen

Styremedlem: Liv Ellen Huseby

Vararep 1: Kai Helge Eid Fjuk

Vararep. 2: Morten Bakken